Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Nový Tekov

 

Kliknite pre načítanie mapy

MAPA: © Vydavateľstvo CBS

Obec Nový Tekov okrem oficiálnej stránky obce inú webovú stránku nepoužíva


 


 

Uradná tabuľa

SMS hlásnikVytlačiť
 

Vážení občania,

Oddnes je sprístupnený SMS HLÁSNIK.

Na aktiváciu hlásnika možte využit registračný formulár na stránke obce (Menu v PRAVOM SĹPCI s názvom SMS hlásnik) alebo sa zaregistrovať  na obecnom úrade v Novom Tekove.


 


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

OBEC  NOVÝ TEKOV

P o z v á n k a

Na trináste verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obce Nový Tekov, ktoré sa uskutoční dňa

22. februára. /streda/ o 17,00 hod.

v kultúrnom dome v Novom Tekove s nasledovným programom

 

Program:

 

1.   Otvorenie

2.   Voľby návrhovej komisie a  overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3.   Kontrola Uznesení

4.   Správa hlavnej kontrolórky obce č. 6/2016 o výsledku kontroly vyúčtovania schválených  

      dotácii z rozpočtu obce za rok 2016

5.   Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Nový Tekov

6.   Žiadosť p. Z. Capalajovej o odkúpenie obecného pozemku

7.   Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu medzi obcami Nový a Starý Tekov

8.   Schválenie zámeru obce neuplatnenia predkupného práva obce Nový Tekov v 

      spoločnosti MVE Tekov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

9.   Schválenie zámeru obce N. Tekov na prenechanie majetku obce formou prenájmu

       nehnuteľnosti pre žiadateľov sl. J. Bliznákovú a T. Tanyasiho

10. Schválenie zámeru obce o odkúpenie nehnuteľnosti formou kúpno-predajnej zmluvy

      z dôvodu zveľaďovania majetku obce

11. Schválenie kúpno-predajnej zmluvy medzi obcou N. Tekov a p. Martou Oravcovou

12. Schválenie Zmluvy o službách medzi obcou N. Tekov a spol. OPEN DOOR s.r.o.

13. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nový Tekov od poľ. združenia Dudok

14.  Organizačné záležitosti

15.  Diskusia

16.  Návrh na Uznesenia

17.  Záver

 

 

V Novom Tekove, 16.02.2017

Ladislav Nagy v. r.

Starosta obce


 


 
 

Sadzobník správnych poplatkovVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Oznamy

SMS HLÁSNIK ODDNES SPRÍSTUPNENÝVytlačiť
 

 

Vážení občania,

Oddnes je sprístupnený SMS HLÁSNIK.

Na aktiváciu hlásnika možte využit registračný formulár na stránke obce (Menu v PRAVOM SĹPCI s názvom SMS hlásnik) alebo sa zaregistrovať  na obecnom úrade v Novom Tekove.


 


 
 

Výzva- okliesnenie stromovVytlačiť
 


 
 

 

 


 

*Obec Nový Tekov okrem oficiálnej stránky obce inú webovú stránku nepoužíva


 

dnes je: 24.2.2017

meniny má: Matej

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka