Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Adaptácia novoprijatých deti

Riaditeľka  materskej školy podľa §5 ods.13 písm. b) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s §5 ods.4 písm. b) vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov môže prijať zdravé alebo postihnuté dieťa do predškolského zariadenia na adaptačný alebo diagnostický pobyt v predškolskom zariadení, v ktorom má byť umiestnené.

      Dieťa sa môže prijímať do materskej školy na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako dva  mesiace.

       Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne 1 hodinu denne s následným zvyšovaním na 2, 3, 4 hodiny denne v závislostí od individuálnych osobitostí dieťaťa, až po celodenný pobyt dieťaťa v materskej škole. Pobyt dieťaťa v materskej škole môže byť v prítomnosti rodiča alebo bez prítomnosti rodiča.

Dňom, kedy sa adaptačný pobyt dieťaťa ukončí, riaditeľka školy po prerokovaní s rodičom určí ďalší postup :

  • opätovne vydá rozhodnutie, alebo oznámenie na pokračovanie adaptačného pobytu dieťaťa s udaním nového termínu,
  • vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na celodenný (poldenný) pobyt.

      Pri prijímaní dieťaťa na adaptačný pobyt do materskej školy, riaditeľka školy vydá oznámenie alebo rozhodnutie o prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt

V prípade vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ na adaptačný pobyt, zákonný zástupca stráca nárok na rodičovský príspevok (dieťa sa vykazuje vo výkaze 40-01),

V  prípade oznámenia o prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt, zákonný zástupca nestráca nárok na rodičovský príspevok (dieťa sa nevykazuje vo výkaze 40-01).

      Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení počas adaptačného pobytu je stanovená podľa §5 ods. 13 písmo e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov

Adaptačný pobyt dieťaťa v materskej škole v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. nesmie byť dlhší ako tri mesiace)

   Pre pokojný prechod dieťaťa z rodinného prostredia a plynulé zaradenie do materskej školy je potrebné po prerokovaní so zákonným zástupcom na zaradenie dieťaťa do triedy, stanoviť:

  • dĺžku adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa, ktorý je zameraný na  postupnú socializáciu  a diagnostikovanie.
  • na základe dôkladnej diagnostiky dieťaťa / rozhovor s rodičmi, vyplnenie dotazníka..../ a individuálnym prístupom učiteľky vytvoriť optimálnu sociálno-emocionálnu klímu na   bezproblémové začlenenie sa dieťaťa do kolektívu.
  • ak sa dieťa zadaptuje v MŠ, po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou MŠ, navštevuje materskú školu v dohodnutom čase
  • pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas
  • počas adaptačného pobytu umožniť dieťaťu priniesť si z domu obľúbenú hračku
  • rešpektovať počas adaptačného pobytu  potreby dieťaťa jeho túžby a vedieť ho plne uspokojiť
  • pri príchode dieťaťa do MŠ odpútať dieťa od rodiča, minimálny čas pri adaptačnom procese dieťaťa do materskej školy je riaditeľ povinný riadiť sa Zákonom č. 245 z 22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní  a Vyhláškou MŠ SR z 15.júla 2009 Z.z.  o materskej škole .

 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Oznamy do mobilu

Ako správne separovať ?

Chcete dostávať mailové notifikácie o novinkách ?
Zaregistrujte sa !

Obec Nový Tekov okrem oficiálnej stránky obce inú webovú stránku nepoužíva

webygroup
ÚvodÚvodná stránka