Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Ciele výchovy a vzdelávania

Ciele výchovy a vzdelávania:

 

   Materská škola v Novom Tekove  uskutočňuje výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými  školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, komunikácie a štátnom a materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie

 

C i e ľ o m  preprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ   pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti

 

Humanistické princípy predškolskej výchovy a vzdelávania:

právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa
právo na rozvoj vlastnej individuality
právo na celostný rozvoj osobnosti

 

V MŠ budeme naďalej rozvíjať tieto kompetencie: psychomotorické, osobnostné, sociálne, komunikatívne, kognitívne        

Vzdelávacie oblasti

Program je integrovaný do štyroch tematických okruhov pod názvom  D i e ť  a   s v e t

J a  s o m,   Ľ u d i a,   P r í r o d a,   K u l t ú r a

 

Tematické okruhy sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú, plnia sa integrovane v nepretržitom pedagogickom procese

 

Každý tematický okruh zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:

- perceptuálno – motorickú

- kognitívnu
- sociálno – emocionálnu

 

Vzdelávacie oblasti v sebe zahŕňajú pohybovú, zdravotnú, poznávaciu, materiálno-logickú, jazykovú, komunikatívnu, etickú, vlasteneckú, dopravnú, informačnú, hudobnú, výtvarnú, literárnu, pracovnú, environmentálnu, mediálnu výchovu, výchovu k tvorivosti a oblasť rozvoja predčitateľskej gramotnosti a gramotnosti vo všeobecnosti.


 

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

Oznamy do mobilu

Ako správne separovať ?

Chcete dostávať mailové notifikácie o novinkách ?
Zaregistrujte sa !

Obec Nový Tekov okrem oficiálnej stránky obce inú webovú stránku nepoužíva

webygroup
ÚvodÚvodná stránka