Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Dochádzka detí do MŠ

Rodič privádza dieťa do MŠ  do 8.00 hod a prevezme ho spravidla po 15.00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľkou a vedúcou školskej jedálne materskej školy. Ak z vážnych dôvodov nemôže dieťa prísť do predškolského zariadenia oznámi to rodič triednej učiteľke telefonicky na tel. č. 036 6387 153. Zo stravy odhlasuje rodič dieťa vedúcej školskej jedálne deň dopredu, najneskôr však v deň neprítomnosti  do 7.00 hod na  uvedenom telefónnom čísle s uvedením dĺžky trvania neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane rodič uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

    V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne zákonný zástupca s riaditeľkou školy, alebo s triednou učiteľkou jeho príchod a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí (napríklad aby nenarušil výchovno – vzdelávaciu činnosť a pobyt detí vonku).

    Prevzatie dieťaťa do materskej školy môže pedagogický pracovník odmietnuť, ak zistí, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Do MŠ neprijímame deti so zvýšenou teplotou, užívajúce antibiotiká, s vírusovými ochoreniami, so silným kašľom, nádchou  a pod. Rodičia sú povinní oznámiť výskyt infekčnej choroby v mieste bydliska dieťaťa, aby sa v priestoroch školy mohli včas urobiť potrebné opatrenia. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

     Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 5 dní pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží lekárske potvrdenie a čestné prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

      Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe, alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda, dieťa nesmie samo opustiť materskú školu. Musí byť prevzaté od učiteľky zákonným zástupcom, alebo splnomocnenou osobu od zákonného zástupcu dieťaťa. Na prevzatie svojho dieťaťa môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov, alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu.


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Oznamy do mobilu

Ako správne separovať ?

Chcete dostávať mailové notifikácie o novinkách ?
Zaregistrujte sa !

Obec Nový Tekov okrem oficiálnej stránky obce inú webovú stránku nepoužíva

webygroup
ÚvodÚvodná stránka