Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Prijímanie detí do MŠ

Materská škola v Novom Tekove, Hlavná č. 86, 935 33 Nový Tekov

Mail: skolka@ novytekov.sk, tel. číslo: 036/6387131

PODMIENKY PRIJATIA DETÍ DOMATERSEJ ŠKOLY

     Termín podávania žiadostí na prijatie detí do materskej školy v Novom Tekove  pre nasledujúci  školský rok bude v priebehu mesiaca máj, t. j. od 1. 5. do 31. 5.  daného príslušného kalendárneho roku.

Východiská:

Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o mene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška MŠVaV SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a č. 308/2009, ktorou sa mení vyhláška č.306/2008                                                            

     V súlade s uvedenou platnou legislatívou a po dohode so zriaďovateľom  stanovujeme podmienky prijímania detí do Materskej školy v Novo Tekove, Hlavná 86, 935 33 Nový Tekov nasledovne:

                Počet prijatých detí bude možný v závislosti od počtu otvorených tried Mš v danom školskom roku v súlade s nižšie uvedenými podmienkami. S pravidla prijímame detí vo veku od troch okov do šiestich rokov a prednostne budú prijaté deti, ktoré sú:

Deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
Majú rok pred plnením školskej dochádzky (do 31.8. príslušného kalendárneho roku dovŕšia piaty rok života)
Sú obyvateľmi obce Nový Tekov
Deti, ktorých rodičia podali žiadosť o prijatie do Mš v termíne stanovenom riaditeľkou školy
Deti, ktoré majú v našej materskej škole staršieho súrodenca
Deti, ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu

    V priebehu roka bude možné prijať dieťa len v prípade voľného miesta v otvorených triedach/ triede.

    Počet detí v jednotlivých triedach je podmienený § 28 ods 10,11 a 12 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Prijímanie dieťaťa mladšieho ako tri roky je podmienené §3 ods. 1 vyhlášky č. 306/2008 v znení 308/2009 o materskej škole:

Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, a sú vytvorené vhodné:

  1.  materiálne
  2.  personálne
  3.  priestorové a iné podmienky.

     Žiadosť o prijatie do Mš si môže rodič vyzdvihnúť u riaditeľky alebo  zástupkyne Mš. K žiadosti o prijatie dieťaťa do Mš je potrebné priložiť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, resp. vyjadrenie príslušného odborného lekára.

     Ak pri prijímaní počas školského roka viac detí súčasne spĺňa uvedené podmienky, rozhoduje  i dátum prevzatia prihlášky. Ak riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do MŠ, prihlášku do MŠ naďalej eviduje, až kým zákonný zástupca neoznámi, že o umiestnenie do MŠ už nemá záujem .

O prerušenie, alebo predčasné ukončenie dochádzky požiada rodič písomne riad. MŠ, ktorá žiadosť podľa platných náležitostí vybaví.           

 Zopár dobrých rád, ktoré pomáhajú pri adaptácií detičiek na nové prostredie:

- pred nástupom dieťaťa do materskej školy mu poskytnúť  skúsenosť s odlúčením od rodičov, zo začiatku na krátku dobu, neskôr aj na viac hodín
- proces zaradenia sa dieťaťa do novej sociálnej skupiny, kolektívu materskej školy (vychádza zo skúseností) uľahčí dieťaťu  kratučké, láskavé ranné rozlúčenie  sa
- rozhovory s učiteľkou viesť  počas obdobia adaptácie na škôlku, v popoludňajších hodinách. Ak sa rozhovor  týka témy o dieťati, odporúča sa dohodnúť si s učiteľkou rozhovor bez jeho prítomnosti
- doprajte Vašim deťom pocit, že ste na ne hrdí, že ich veľmi ľúbite a čas strávený s novými kamarátmi je prínosný a pre ne prospešný.
- obavy vo vašich smutných očiach mu istotu  zrejme nedodajú. Prekonajte to a uľahčíte deťom tento ich štart do ďalšej etapy ich života.

- akékoľvek otázky komunikujte  a diskutujte otvorene s učiteľkami. Veľa šťastia!


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Oznamy do mobilu

Ako správne separovať ?

Chcete dostávať mailové notifikácie o novinkách ?
Zaregistrujte sa !

Obec Nový Tekov okrem oficiálnej stránky obce inú webovú stránku nepoužíva

webygroup
ÚvodÚvodná stránka