Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Zameranie školy

Naša materská škola sa  ako už z názvu  „Buďme zdraví v každej chvíli „ vyplýva zameria na zdravý životný štýl, zdravú výživu, duševné aj telesné zdravie, ochranu životného prostredia.

Prostredníctvom programu sa bude realizovať kontinuálnou na seba nadväzujúcou činnosťou rozvoj osobnostných aktivít dieťaťa v poznaní seba samého, sveta ľudí, prírody a kultúry.

Program má tieto tematické okruhy:

 • Jazyk a komunikácia
 • Matematika a práca s informáciami
 • Človek a príroda
 • Človek a spoločnosť
 • Človek a svet práce
 • Umenie a kultúra
 • Zdravie a pohyb

     V Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách sú jednotlivé vzdelávacie oblasti ďalej štruktúrované do podoblastí, ktoré vyjadrujú svojbytnú logiku každej vzdelávacej oblasti. Program rešpektuje osobitosti týchto oblastí, preto je štruktúra každej z nich spracovaná vo viacúrovňovom členení. Tieto úrovne sú uvedené v prílohe školského vzdelávacieho programu  k nahliadnutiu.

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania:

 • napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi
 • podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou
 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostrediu
 • cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnosť dieťaťa po        psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti
 • prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa
 • posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku
 • získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám
 • pripraviť deti na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnosťami a etnickými skupinami a cirkvami, ako aj náboženskými spoločenstvami
 • naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie
 • naučiť sa kooperovať v kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť
 • naučiť sa chrániť svoje zdravie, využiť zdravú výživu a chrániť životné prostredie
 • naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty

 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Oznamy do mobilu

Ako správne separovať ?

Chcete dostávať mailové notifikácie o novinkách ?
Zaregistrujte sa !

Obec Nový Tekov okrem oficiálnej stránky obce inú webovú stránku nepoužíva

webygroup
ÚvodÚvodná stránka