Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Zameranie školy

Naša materská škola sa  ako už z názvu  „Buďme zdraví v každej chvíli „ vyplýva zameria na zdravý životný štýl, zdravú výživu, duševné aj telesné zdravie, ochranu životného prostredia.

Prostredníctvom programu sa bude realizovať kontinuálnou na seba nadväzujúcou činnosťou rozvoj osobnostných aktivít dieťaťa v poznaní seba samého, sveta ľudí, prírody a kultúry.

Program má tieto tematické okruhy:

                Jazyk a komunikácia

-              Matematika a práca s informáciami

 -             Človek a príroda

-              Človek a spoločnosť

-              Človek a svet práce

 -             Umenie a kultúra

-              Zdravie a pohyb

     V Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách sú jednotlivé vzdelávacie oblasti ďalej štruktúrované do podoblastí, ktoré vyjadrujú svojbytnú logiku každej vzdelávacej oblasti. Program rešpektuje osobitosti týchto oblastí, preto je štruktúra každej z nich spracovaná vo viacúrovňovom členení. Tieto úrovne sú uvedené v prílohe školského vzdelávacieho programu  k nahliadnutiu.

 

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania:

- napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi

- uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie

- podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou

- cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnosť dieťaťa po        psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti

- prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa

- posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku

- získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám

- pripraviť deti na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnosťami a etnickými skupinami a cirkvami, ako aj náboženskými spoločenstvami

- naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie

- naučiť sa kooperovať v kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť

- naučiť sa chrániť svoje zdravie, využiť zdravú výživu a chrániť životné prostredie

- naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty


 

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

Oznamy do mobilu

Ako správne separovať ?

Chcete dostávať mailové notifikácie o novinkách ?
Zaregistrujte sa !

Obec Nový Tekov okrem oficiálnej stránky obce inú webovú stránku nepoužíva

webygroup
ÚvodÚvodná stránka